Monday, 29 June 2009

Hot tub spot hub

ENG: Karl Edo felt like doing something out of the ordinary when illuminating the bathroom, so he put tiny spots around the bathttub (waterproof of course).

NOR: Karl Edo hadde lyst til å gjøre noe utenom det vanlige når han skulle sette inn belysning på baderommet, så han satte punktlys rundt badekaret (de tåler vann, selvfølgelig).Credits: Bathroom furniture from Lundby, accessories Lundby, Re-ment and self made.

Friday, 26 June 2009

Pubdolls - who's who?ENG: I have promised I would post a summary of who's who of all the characters you regularly can meet in this blog. And here they are, I'm proud to present, Nora and Helmer's family and friends.
NOR: Jeg har lovet å poste et sammendrag av hvem som er hvem av de som du kan møte på bloggen her. Og her er de fleste av familie og venner av Nora og Helmer du treffer her:


Helmer Lund is a good humoured man, satisfied with his life and family. He loves his children, his wife Nora, and his vespa (but not necessarily in that order). I'm not quite sure what he does for a living, he seems to have much time for leisure activities. But then again, he must have a decent income to pay for all the new furniture and accessories Nora keeps buying.

Helmer Lund er en godlynt mann, fornøyd med livet og familien sin. Han elsker barna sine, kona Nora og vespaen sin (men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen). Jeg er ikke sikker på hvilket yrke han har, han ser ut til å ha nok av fritid, men samtidig bør han jo tjene en del for å kunne betale for alle møblene og pyntetingene Nora stadig kjøper.

Nora Lund is a dedicated arts and crafts teacher in secondary school, and also have her own sewing room. She's more enterprising than her husband and loves (re-)decorating their home in a nice mixture of new and old. Her best friends are Polly Line and her sister-in-law Carol Line.

Nora Lund er en ivrig kunst- og håndverkslærer på ungdomsskolen, og har også sitt eget syrom. Hun har mer tiltak enn mannen og elsker å pusse opp og innrede de forskjellige rommene i huset i en blanding av nytt og gammelt. Hennes beste venner er Polly Line og svigerinnen Carol Line.Tomy Lund is the son of Nora and Helmer. He likes to play football, play with his cars, especially those from the movie Cars, and lego, read comics and draw.

Tomy Lund
er Nora og Helmers sønn. Han liker å spille fotball, å leke med bilene sine, særlig med de fra filmen Biler, bygge med lego, lese tegneserier og tegne.
Annika Lund is the daughter of Nora and Helmer. She's like most girls and loves to draw, play with her dolls and her doll's house and listen to music by her current idols. And she never can get enough stuffed animals, or so it seems.
Annika Lund er datteren til Nora og Helmer. Hun er som jenter flest og liker å tegne, leke med dukker og dukkehuset sitt og høre på musikk av sesongens helter. Hun får heller aldri nok kosedyr, ser det ut til.Sean Kommer'u (Sean R. U. Coming) is a former agent, who in his agent days had a preference for fast cars and beautiful women (or vice versa). He has now calmed down and is running the local pub and assembly rooms with his wife Glenn Glosenough.
Sean Kommer'u er en tidligere agent som i sine agentdager gikk under navnet Bånn Gass på grunn av sin forkjærlighet for raske biler og snertne damer (eller omvendt). Men nå har han falt til ro og bestyrer puben samt driver byens selskapslokaler sammen med kona Glenn Glosenough.


Glenn Closenough is running the towns assembly rooms with her husband and is the mother of Nora. But in her younger days she used to be a variety artist in France under the name de Ville, together with Arne Vaa's mother Jannemor Vaa. They even had their own show - Vaa de Ville! But soon she was off to Hollywood and became a world famous moviestar!
Glenn Closenough er Noras mor og driver byens selskapslokaler sammen med mannen sin. Men sammen med Arne Vaas mor Jannemor Vaa, var hun tidligere varietéartist i Frankrike under artistnavnet de Ville. De hadde til og med sitt eget show - Vaa de Ville! Men det tok ikke lang tid før hun skiftet beite og ble verdenskjent filmstjerne i Hollywood.


Tante Fiolett paa Traadén (Aunt Violets it Slip) is the younger sister of Glenn Closenough and the aunt of Nora. She is married to Knut E. paa Traaden, but they are separated (again!) She loves purple, lilac and violet colours.
Tante Fiolett paa Traadén er lillesøstera til Glenn Closenough og dermed tanta til Nora. Hun er gift med Knut paa Traadén, men de er for tiden separert (igjen!) Hun elsker syrin, lilla, fiolett og purpurfarger.

Dolly Barton is the aunt of Helmer and Henrik. And even though she has been sent to Stavanger for rehabilitation, she still spends far too much time in the local pub.

Dolly Barton er tanta til Helmer og Henrik. Og selv om hun har vært på rehabilitering i Stavanger, tilbringer hun fremdeles alt for mye tid i den lokale puben.

Henrik Lund is the identical twin brother of Helmer. He is an author and is married to Carol Line, they have seven children. (My daughter's family)
Henrik Lund er den eneggede tvillingbroren til Helmer. Han er forfatter og gift med Carol Line. De har hele syv barn (min datters familie) !
Carol Line is Henrik's wife. She loves shopping in second-hand stores, no wonder with seven children! She also loves having a cup of tea with her sister-in-law Nora.
Carol Line er kona til Henrik. Hun elsker å handle i bruktbutikker - ikke rart med syv barn! Hun tar også gjerne en kopp te med svigerinnen Nora.
.
.
Polly Line is Carol Line's cousin. She's an architect and the one who designed the extension to Nora and Helmer's house. She has a younger brother Jon Line, who at the moment is studying IT in another town.
Polly Line er kusinen til Carol Line. Hun er arkitekt og har bl.a. tegnet påbygget til Nora og Helmers hus. Lillebroren hennes er Jon Line, men han studerer for tiden IT i en annen by.


Arne Vaa is a good friend of Polly Line, and like her he's an architect and has designed Spook House and the facade of the pub and has been in charge of restoring the facade of the original part of the building. He was raised in Paris by his mother Jannemor Vaa. He moved to Norway as a teenager but still spends much time in Paris. Vaa is a well known Telemark family name.
Arne Vaa er en god venn av Polly Line, og som henne også arkitekt og har tegnet Spook House og fasaden på puben og ledet restaureringen av fasaden på den opprinnelige delen av bygget. Han vokste opp i Paris hos moren Jannemor Vaa. Han flyttet til Norge da han var tenåring, men er fremdeles ofte og lenge i Paris. Vaa er et kjent slektsnavn fra Telemark.

Cocco Flanell is a designer living in Paris. Through her work she has become a friend of Arne Vaa and Karl Edo Spook. She's also a close friend of Action Man who lives at Montmartre. She has designed the logo for Spook House and the moon lamps.
Cocco Flanell er designer og bor i Paris. Gjennom arbeidet har hun blitt kjent med både Arne Vaa og Karl Edo Spook. Hun er også nær venn av Action Man som bor i en leilighet på Montmartre. Hun har designet logoen til Spook House og moon-lampene.

 

Karl Edo Spook is the owner of Spook House, a shop for modern design, but has a preference for retro. He's Arne Vaa's partner and also a good friend of Polly Line and Cocco Flanell.
Karl Edo Spook er eieren av Spook House, en butikk for moderne design, men har en forkjærlighet for retrostil. Han er Arne Vaas partner og også god venn av Polly Line og Cocco Flanell.The tall handsome stranger has showed up to a couple of the festive occasions I have taken photos from, but I'm not exactly sure who he is. Rumours have it that he's from another scale. Update: He is now known as Dr Whatson, because he always turns up when something's going on.

Den høye, kjekke fremmedkaren har dukket opp på noen av de festlige anledningene jeg har tatt bilder av, men jeg er ikke helt sikker på hvem han er. Ryktene vil ha det til at han er fra en annen skala.

Tuesday, 23 June 2009

Midsummer

ENG: Tonight Nora and Helmer spend midsummer's eve with their family and friends. And although this years bonfire was kept small as a precaution after weeks of dry weather, they all enjoyed watching it being lit.

NOR: I kveld tilbrakte Nora og Helmer St. Hansaftenen med familie og venner. Og selv om årets bål var mindre pga brannfaren etter den siste tidas finvær, syntes alle det var stas å se på at bålet ble tent.
ENG:
Who's that man with an eye for Polly Line?

NOR:
Hvem er denne karen med blikk for Polly Line?
Credits: Table and chairs: cafe set from Mighty World, ladybird vase from Re-ment, jug from Lundby.

Sunday, 21 June 2009

La vespetta

NOR: Helmer fikk denne bittelille vespaen (til høyre..) laget av en av jentene i det kommende palasset til Sans, som likte bildene av ham på vespaen hans så godt! Vespaen kom ulakket, som du kan se her. Men nå har han fått lakket den og var så fornøyd med resultatet at han tok med vespaen til Karl Edo Spooks hus for å få skryt av ham og Arne Vaa.

ENG: Helmer got this tiny vespa (to the right..) from one of the girls from Sans' palace-to-be , who liked the pictures of him on his vespa very much. The vespa came unpainted, as you can see here. But now he has got it painted and was so pleased with the result, he took the vespa to Karl Edo Spook's place to show it off to him and Arne Vaa. When I took this photo of them for the blog, he waved his hand to say hi and thanks to Sans' girl!

NOR: Nå står vespaen på arbeidsrommet hans, så han kan kikke på den og drømme seg bort.
ENG: Now the vespa's in his study, so he can look at it and let his dreams fly east.

Credits: Stockholm house: Barcelona chair from Reac, table and "tent" from Re-ment. Helmers study: Carpet, shelf and lamp by Lundby. Recordplayer by Barton/Lundby. Arne Jakobsen egg chair by Brio, vespa from Sans, painted by me, accessories from Lundby and ebay finds.

Saturday, 20 June 2009

So small, Frank Lloyd Wright

ENG: This week my Frank Lloyd Wright Guggenheim museum lego finally arrived.
The building contract was given to the experienced lego construction company Helene & Son Ltd, represented by Son. I took photograps to document the process. But I think someone got the scale wrong, maybe they mistook inches for millimeters...

NOR: Denne uka kom endelig legopakka med Frank Lloyd Wrights Guggenheimmuseum.
Byggeoppdraget ble gitt til det erfarne legobyggefirmaet Helene og Sønn as, ved Sønn.
Jeg tok bilder gjennom hele byggeprosessen. Men jeg tror noen må ha bommet på målestokken, kanskje de blandet tommer og millimeter...
Karl Edo goes shabby cheap


NOR: Da jeg kom hjem fra byen i ettermiddag, ble jeg overrasket over å se Karl Edos soverom fylt opp med et møblement som nok var mer shabby enn chic. Men han sier han har planer for det, og det er enda mer overraskende, Karl Edo er ikke akkurat den mest nevenyttige mannen jeg vet om! Men nå slipper han i hvertfall å sove på sofaen.

ENG:
This afternoon I was a bit surprised to see this more shabby than chic bedroom furniture in Karl Edo's bedroom. But he says he has plans for it, which is even more surprising, I mean, he's not exactly the handiest of men! At least he doesn't have to sleep on the sofa anymore.(The seller told Karl Edo that the furniture is Lerro/Lundby, does anyone know if this is correct? And if he'll commit a cardinal sin if he alters it completely?)

Monday, 15 June 2009

Lundby local history - part one: The Brewery


ENG: The observant of you may have noticed some beer labels on the wall in my pub. A few of them are from the Lundby brewery which seized to exist in 1972. Today I wanted to share the little I have been able to find about this brewery.


NOR: De observante av dere har kanskje lagt merke til noen øletiketter på veggen i puben. Noen av dem kommer fra Lundby bryggeri som opphørte i 1972. I dag fikk jeg lyst til å dele med dere det lille jeg har klart å finne ut om dette bryggeriet.LUNDBY BREWERY on the southern Seeland, Denmark. 1894-1972.
It was a family owned brewery, founded by the mason Niels Jensen, 1843-1931.
After him his son, Niels Hartvig Jensen, 1886-1946, took over. He developed it into one of the best breweries in the area and had made plans for the expansion and modernisation of it, but died unmarried before seeing his plans through. In his will he had left all his fortune for a legacy in his parents memory. It's name is: (translated) Brewer of Lundby Niels Jensen and wife Karen Marie Jensen's legacy

NOR: LUNDBY BRYGGERI på sør-Sjælland i Danmark. 1894-1972.
Det var et familieeid bryggeri, stiftet av daværende murermester Niels Jensen, 1843-1931.
Etter ham overtok sønnen, Niels Hartvig Jensen, 1886-1946. Han gjorde bryggeriet til et av områdets beste og hadde lagt planer om å utvide og modernisere det, men døde ugift uten å ha fått satt planene ut i livet. Han hadde testamentert hele sin formue til opprettelse av et legat til minne om sine foreldre. Det fikk navnet: Brygger af Lundby Niels Jensens og hustru Karen Marie Jensens legat.

UPDATE 16.06: I have added a link to the history of Lundby doll's house company in the link section.

Tuesday, 9 June 2009

Puff daddy

ENG: Yesterday I came home late from work and brought in the mail even later and found a parcel from Susan in Singapore aka Sans. Inside there were several wonderful gifts for Nora and Helmer!
The first two pics show just the gifts and the following emporial card. The fabulous hookah is Sans' own design and you can read more about them here and here. She knew I love elephants too, and gave me these beautiful elephants made into candleholders by her.
According to Sans, one of her Palace girls has a crush on Helmer and has made him the tiny Vespa in the background! Naturally Helmer was flattered and he absolutely loved the Vespa! Thank you so much Sans! Helmer sends his thanks too!

NOR: I går kom jeg sent hjem fra jobb og hentet inn posten enda senere og fant en pakke fra Susan i Singapore alias Sans. Den var fylt med mange nydelige små gaver til Nora og Helmer!
De første to bildene er bare av gavene og kortet som lå ved. Den flotte vannpipa er Sans egen design og du finner mer om dem her og her . Hun visste jeg liker elefanter og ga meg også disse nydelige elefantene som hun har gjort om til lysestaker.
I følge Sans, har en av jentene hennes i palasset stor sans for Helmer og har laget den bittelille Vespaen på bildet til ham! Selvfølgelig ble Helmer smigret og han bare elsker Vespaen!

ENG: Apparently Helmer really loved the hookah too, he has been puffing the whole evening until the surroundings got blurry.

NOR: Helmer likte visst vannpipa også, han har pattet og blåst hele kvelden til omgivelsene begynte å bli tåkete.